วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 4 (กัณฑ์ที่ 3(1.9))

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนบริเวณด้านขวาเหนือประตูด้านข้างของพระวิหารทิศเหนือ 

ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณนี้ค่อนข้างลบเลือนไปมาก บริเวณด้านบนซ้ายเขียนภาพยักษ์สองสามีภรรยาพาสองกุมารไปปล่อยไว้ใกล้เมืองกาสี 

บริเวณมุมซ้ายบน มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “ญักเอาเจ้าทั้งสอง(ไพ)ส่งที่กาสีแล” แปลได้ว่า “ยักษ์ทั้งสองรีบพาสุริยคาธและจันทคาธ ไปส่งที่เมืองกาสี” 

จะเห็นได้ว่าภาพเขียนในส่วนนี้ค่อนข้างลบเลือนไปมาก เห็นเพียงแต่ภาพของสองกุมารเดินเข้าเมืองกาสีไป 

การแต่งกายของสองกุมาร คือ ไม่สวมเสื้อ สุริยคาธนุ่งผ้าผืนเดียวสีเรียบที่เรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย” หรือ “เค็ดม่าม” โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมร หรือโจงกระเบน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร (ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels

Loading