ที่ตั้งโครงการ

1.ชื่อและลักษณะโครงการ

ชื่อไทย          :        หอภาพถ่ายล้านนา

ชื่ออังกฤษ    :        Chiang Mai House of Photography

2.ที่ตั้งโครงการ

อาคารหอภาพถ่ายล้านนา (บ้านพักเจ้าหน้าที่ศาลเก่า) ตั้งอยู่บนพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และกลุ่มพิพิธภัณฑ์หอศิลป์กลางเวียง

3.ที่อยู่โครงการ

หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ : 8:30 – 16:30 น. (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)