Location

1.ชื่อและลักษณะโครงการ

ชื่อไทย:             หอภาพถ่ายล้านนา

ชื่ออังกฤษ:        Chiang Mai House of Photography

 

2.ที่ตั้งโครงการ

อาคารหอภาพถ่ายล้านนา (บ้านพักเจ้าหน้าที่ศาลเก่า) ตั้งอยู่บนพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และกลุ่มพิพิธภัณฑ์หอศิลป์กลางเวียง

 

3.ที่อยู่โครงการ

ศูนย์วิจัยและนิทรรศการภาพถ่ายล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เวลาทำการ วันอังคาร – วันอาทิตย์ : 8:30 – 16:30 น.

<iframe width="100%" height="500" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="https://maps.google.com/maps?hl=en&q=18.789798%2C+98.988592&iwloc=A&z=14&t=m&output=embed"></iframe>