ภาพถ่ายชุด ความอนุเคราะห์โดยอาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์

SKU: 02_29_20170606_PH02_25 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
พระพุทธรูปศิลปะพม่า ภายในถ้ำเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
06/06/2560
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ถ้ำเชียงดาว เป็นถ้ำที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเชียงดาว ตั้งอยู่ที่วัดถ้ำเชียงดาวบริเวณเชิงเขาของดอยหลวงเชียงดาว ถ้ำแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม ในอดีตถ้ำแห่งนี้เป็นที่ปฏิธรรมของฤาษีและ พระภิกษุล้านนามาแต่เก่าก่อน กล่าวกันว่าที่ถ้ำเชียงดาวนี้มีพระอรหันต์มานิพพานสามองค์ สององค์นอนนิพพาน อีกองค์เดินจงกรมนิพพาน นอกจากนั้นบริเวณที่ตั้งของถ้ำเชียงดาวคือขุนเขาศักดิ์สิทธิ์ เชื่อว่าเป็นที่สถิตของ “เจ้าหลวงคำแดง” เทพเจ้าปฐมอารักษ์ ของชาวล้านนา ถ้ำเชียงดาวยังเป็นสถานที่วิปัสสนากรรมฐานของพระสงฆ์ ภายในถ้ำประดิษฐานหลวงพ่อทันใจที่สร้างโดยฤาษีอุคันธะ ฤาษีชาวไทใหญ่ที่เดินทางมาจาริกแสวงบุญ ณ อำเภอเชียงดาว และก็ได้ร่วมกับชาวบ้านสร้างพระเจดีย์ 25 ยอด (เจดีย์ซาวห้ายอด) ขึ้นในปี พ.ศ. 2456 ต่อมาครูบาเจ้าศรีวิชัยได้มาสร้างและบูรณะเป็นวัดถ้ำเชียงดาว จวบจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังมีตำนานของถ้ำเชียงดาวว่า นอกจากนั้นยังมีตำนานของถ้ำเชียงดาวว่า ในอดีตมีเจ้าหลวงคำแดงซึ่งเป็นบุตรชายของเจ้าผู้ครองเมืองพะเยา ได้ออกเดินทางตามหาหญิงสาวที่แปลงร่างเป็นกวางทองซึ่งหายลับเข้าไปในถ้ำหลวงเชียงดาว เมื่อเจ้าหลวงคำแดงจึงได้ตามเข้าไปในถ้ำก็ไม่ได้กลับออกมาแต่ได้กลายเป็นเทวดาปกปักรักษาถ้ำหลวงเชียงดาว ชาวบ้านได้สร้างศาลถวายท่านและตั้งชื่อว่า “ศาลพ่อหลวงคำแดง” ตามตำนานกล่าวไว้ว่าในคืนที่มีนิมิตหมายอันดี ท้องฟ้าแจ่มใสจะปรากฏลูกกลมๆ มีแสงสว่างคล้ายพระธาตุลอยออกมาจากหลังดอยเชียงดาว ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณของเจ้าหลวงคำแดงไปเยี่ยมบ้านเกิดเมืองนอนที่เมืองพะเยา
COVERAGE:
ภาพบริจาคจาก อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์ บริจาคให้กับหอภาพ ถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_29_20170606_PH02_25
SUBJECT AGE:
ประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 26
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์
COVERAGE:
ภาพบริจาคจาก อาจารย์จรัส จันทร์พรหมรัตน์ บริจาคให้กับหอภาพ ถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
View map
ORIGINAL SIZE:
6 cm x 6 cm (120 film)
DIGITAL SIZE:
15128*14918 Pixels

Loading