ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายบ่าวสาวไม่ทราบนาม การแต่งกายของบ่าวสาวเป็นแบบที่นิยมในยุคนั้นคือ เจ้าบ่างสวมสูทแบบของชายชาวตะวันตก ส่วนเจ้าสาวแต่งกายแบบสาวชาวพม่า คือ สวมเสื้อซับในที่เรียกว่า “บ่อลี” สวมทับด้านนอกด้วยเสื้อ “ไถ่มะเต็ง” ที่ตัดจากผ้าใยแก้ว มีผ้าคลุมไหล่ นุ่งซิ่น “ลุนตยา อเชะ” เกล้ามวยทรงกระบอก มีปอยผมห้อยด้านข้าง ปักปิ่นดอกไม้ ใส่สร้อยคอทั้งไข่มุกและสร้อยอัญมณี
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_287_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
10 x 14 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading