ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพถ่ายเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง เจ้าฟ้าหลวงลำดับที่ 40 ของเมืองเชียงตุง ประทับนั่งด้านหน้า พร้อมโอรสทั้งสามองค์  แถวยืนด้านหลัง องค์ซ้ายคือเจ้าขุนเมือง โอรสในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง กับเจ้านางฟอง กลางคือ เจ้ากองไท (กองไต) โอรสกับเจ้านางฟอง ภายหลังดำรงศักดิ์เป็นเจ้าฟ้ากองไท เจ้าฟ้าหลวงเชียงตุง ลำดับที่ 41 พ.ศ. 2478 – 2480 ขวาสุดคือ เจ้าพรหมลือ โอรสกับเจ้านางมหาเทวีปทุมา 

ด้านหลังภาพมีข้อความบันทึกด้วยตัวหนังสือข้อความว่า “เมืองเชียงตุง เจ้าฟ้าเฒ่าเจ้าก้อนแก้วอินทร์แถลง ยืนจากซ้ายไปขวา เจ้าขุนเมือง เจ้าก๋องไต เจ้าพรหมลือ (เจ้าเมืองหลัก)”

ฉลององค์ของทั้งสี่พระองค์ น่าจะเป็นการผสมผสานระหว่างการแต่งกายของชายชาวไทใหญ่และการแต่งกายของเจ้านายฝ่ายชายของราชสำนักของอินเดีย คือ เป็นเสื้อครุยตัวยาว แบบที่นิยมในหมู่เจ้าฟ้าและเจ้านายฝ่ายชายของไทใหญ่ มีลักษณะเป็นเสื้อครุยคอตั้งแขนยาว ตัวยาวคลุมเข่า ซึ่งน่าจะเป็นผ้าที่มาจากต่างประเทศ เช่นเสื้อทรงของเจ้าฟ้าก้อนแก้วน่าจะเป็นผ้ายกของอินเดีย สวมกางเกงขายาวตัวหลวม แต่ยังคงโพกศีรษะด้วยผ้าพื้นเรียบสีขาวตามธรรมเนียมของชาวไทเขิน ที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกับชายชาวไทลื้อในสิบสองปันนา

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
การโพกศีรษะของชาวไทเขินและไทลื้อ นับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง ของการแต่งกายของชาวไทเขินและไทลื้อที่สามารถพบเห็นได้ในดินแดนแถบนี้
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_02_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2470-2478 ( ค.ศ.1927-1935)
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
14 x 8.5 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading