นิทรรศการภาพถ่าย : บุคคลชนชั้นแรงงาน : เชียงใหม่ ประเทศไทย

นิทรรศการภาพบุคคลชนชั้นแรงงาน: เชียงใหม่ ประเทศไทย เป็นชุดผลงานที่บันทึกเรื่องราวของผู้คนในกลุ่มกรรมาชีพเอาไว้ด้วยภาพถ่ายขาวดำจำนวน 55 ภาพ โดยใช้การถ่ายภาพแทนการศึกษากลุ่มผู้ใช้แรงงานในประเทศไทย ซึ่งถูกพบเห็นได้ทั่วไป แต่ไม่บ่อยนักที่จะถูกนำมาพูดถึงอย่างมีนัยยะสำคัญ ผลงานทั้งหมดถูกบันทึกจากบริเวณโดยรอบจังหวัดเชียงใหม่ ยกตัวอย่างเช่น อำเภอสันทราย สารภี สันป่าตอง หางดง แม่ริม และแม่แตง เป็นภาพของกลุ่มผู้ใช้แรงงานหลากหลายของอาชีพที่พบได้ในท้องถิ่น ตั้งแต่ช่างก่อสร้าง ชาวนา และกรรมกร ด้วยการเก็บภาพจากสถานที่ทำงานจริงของคนผู้นั้น ซึ่งภาพผลงานชุดนี้เป็นเหมือนดังการบันทึกและการกระตุ้นเตือนให้ผู้คนได้เห็นถึงความสำคัญของแรงงานผู้อุทิศตน โดยผลงานทั้งหมดในชุดนี้ ยังเป็นงานศิลปนิพนธ์ระดับปริญญาโทของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบกับงานเขียนที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับชนชั้นแรงงานของประเทศไทยอีกด้วย โดยภาพถ่ายผลงานทั้งหมดจะถูกจัดแสดงขึ้นที่หอภาพถ่ายล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 ไปจนถึงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 กำหนดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 8 มกราคม ในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป