วัดเวียงต้าทิศตะวันออก

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนชายผู้หนึ่ง ซึ่งน่าจะเป็นชายชั้นสูงของล้านนา บริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “นายน้อยสิทธิวงศ์” 

ชายในภาพแต่งกายแบบชายชนชั้นสูงของล้านนาในอดีต   คือ ใส่เสื้อสองชั้นด้านในเป็นเสื้อคอตั้งแขนยาว เสื้อตัวนอกดูคล้ายเสื้อคลุมตัวยาวแขนยาว ทำจากผ้าที่มีลวดลายที่น่าจะนำเข้ามาจากต่างประเทศ ไว้ผมทรงมหาดไทย ที่หูทั้งสองข้างเสียบด้วยช่อดอกไม้ที่น่าจะทำจากเงินและหินสี 

ทั้งนี้ภาพนายน้อยสิทธิวงศ์ภาพนี้ เขียนขึ้นมาด้วยองค์ประกอบของเครื่องแต่งกายคล้ายคลึงกับภาพเขียนของเจ้าอนันนตวรวรฤทธิเดช ในจิตรกรรมฝาผนังฝั่งทิศตะวันออก (ด้านบน) ของวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading