วัดเวียงต้า ทิศตะวันตก (แถวบนช่องที่ 1) 1.1.4

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนบริเวณปราสาทพระเจ้าสัญไจย (พระเจ้าสัญชัย) ภายในปราสาทเขียนภาพพระเจ้าสัญไจย (พระเจ้าสัญชัย) ประทับอยู่ภายในปราสาท เบื้องหน้ามีเสนาอมาตย์หมอบเฝ้าอยู่ 4 คน 

บริเวณนี้มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ ชุดอักษรล้านนาฝั่งซ้ายมืออ่านได้ความว่า “พระเจ้าสัญไจย (พระเจ้าสัญชัย)” และชุดอักษรฝั่งขวามืออ่านได้ความว่า “เสนาทั้ง 4” ปราสาทของพระเจ้าสัญไจย (พระเจ้าสัญชัย) รูปแบบสถาปัตยกรรมล้านนา ผสมผสานระหว่างพม่าและล้านนา มีลักษณะคล้ายกับวัดในยุคนั้น คือ หลังคามีลักษณะปีกนกลดสองชั้น ประดับด้วยช่อฟ้าและปั้นลมเป็นรูปตัวนาคและตัวเหงา 

ส่วนหอบริเวณกลางปราสาทเป็นปราสาทรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบพม่า มีลักษณะเป็นอาคารยอดสูงเป็นชั้นลดลด 3 ชั้น ขึ้นไปหายอดอาคาร บริเวณมุมหลังคาในแต่ละขั้นประดับตกแต่งด้วยไม้แกะสลัก 

พระเจ้าสัญไจย (พระเจ้าสัญชัย) ทรงเครื่องแบบกษัตริย์สวมกระบังหน้า มีกรรเจียก คือเครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนก ใช้ประกอบกับพระมหามงกุฎ พระชฎา หรือรัดเกล้า และสวมกรองศอทับบนเสื้อแขนยาว มีทับทรวงและสายสังวาลสะพายแล่ง สวมพาหุรัดที่ต้นแขน นุ่งสนับเพลา คือกางเกงขายาวประมาณครึ่งแข้งมีผ้าห้อยหน้าหรือชายไหวระหว่างชายแครง มีแถบผ้าปลายงอนหุ้มปลายขากางเกงทั้ง 2 ข้าง นุ่งโจงทับ ปัจจุบันยังหมายถึงกางเกงด้วย ราชาศัพท์ใช้ว่า พระสนับเพลา ส่วนขุนนางด้านหน้ามีการแต่งกายคล้ายกับขุนนางทางกรุงเทพ คือ เสนา 3 คนสวมหมวกมียอดส่วนคนหลังสุดไว้ผมทรงมหาดไทย สวมเสื้อผ้าพื้นเรียบคอตั้งแขนยาว นุ่งโจงกระเบนมีทั้งผ้าพื้นและผ้าลาย ไม่สวมรองเท้า

 ด้านข้างพระเจ้าสัญไจย (พระเจ้าสัญชัย) มีกล่องคล้ายกล่องหมากของพม่า คนโฑน้ำและกระโถนทองคำวางทอดอยู่ นอกจากนี้ยังโถกระเบื้องจีนลายมังกรตั้งอยู่อีก 2 ใบ

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels