วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 7(กัณฑ์ที่ 13)1.0

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมส่วนสุดท้ายของฝาผนังทิศใต้ เเป็นภาพเขียนจิตรกรรมที่อยู่ในผนังด้านบนระหว่างหน้าต่างช่องที่ 6 และ 7 บริเวณเหนือหน้าต่างช่องที่ 7 และผนังช่องสุดท้ายของฝาผนังทิศใต้ เขียนเรื่องราวในกัณฑ์ที่ 13 ยุชฌกัณฑ์ (ส่วนต้น) เและภาพเขียนในช่วงหลังของกัณฑ์ที่ 13 เขียนไว้บริเวณฝาผนังด้านทิศตะวันออก (ฝั่งทิศใต้)

ส่วนภาพเขียนในกัณฑ์ที่ 12 เทวธสังกาปริเยสนกัณฑ์ เขียนไว้บริเวณตอนกลางด้านบนของฝาผนังฝั่งทิศตะวันออก) เขียนเล่าเหตุการณ์ในตอนที่พระนางพรหมจารีและเหล่ากษัตริย์หญิงยกทัพไปแก้แค้นพระเจ้าสุทสสนจักรที่เมืองอนูปมนคร ในระหว่างทางทัพนั้นจึงหยุดเเวะที่บ้านของเจ้าจันทคาธที่ปลูกไว้ในป่าไผ่ เพื่อเเวะเข้ามาวันทา (กราบ) เจ้าจันทคาธ เเละเรื่องราวในกัณฑ์นี้จบลงที่ฝาผนังนี้ แล้วจึงเขียนเล่าเรื่องต่อบนฝาผนังด้านทิศตะว้นออก (ฝั่งเหนือ)      

ย้อนความเดิมในตอนท้ายของกัณฑ์ที่ 11 ภายหลังจากที่พระนางพรหมจารี เป็นผู้มีชัยเหนือพระเจ้ากาวินทะ พระนางก็ให้เตรียมจตุรงคเสนา แล้วมีพระราชสาส์นไปยังเมืองเล็กเมืองใหญ่ว่า “กษัตริย์แสนหนึ่งจงจัดอาวุธพลพาหนะมาช่วยเราไปทำการแก้แค้นพระเจ้าสุทัสสนจักร” เมื่อราชสาส์นทราบถึงกษัตริย์น้อยใหญ่ทั้งปวง จึงยกจตุรงคเสนาออกจากพระนครของตนมารวมกันอยู่ในแคว้นเมืองอนุราธนคร

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels

Loading