วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 7(กัณฑ์ที่ 13)1.1

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนบริเวณมุมซ้ายบนสุดของผนัง เขียนเล่าเหตุการณ์ตอนที่พระนางพรหมจารีเรียกประชุมกษัตริย์ ความว่า “กษัตริย์แสนหนึ่งจงจัดอาวุธพลพาหนะมาช่วยเราไปทำการแก้แค้นพระเจ้าสุทัสสนจักร” เมื่อราชสาส์นทราบถึงกษัตริย์น้อยใหญ่ ทั้งปวง จึงยกจตุรงคเสนาออกจากพระนครของตน มารวมกันอยู่ในแคว้นเมืองอนุราธนคร ในภาพจะเห็นพระนางพรหมจารี ขณะกำลังเรียกประชุมเหล่ากษัตริย์ที่บริเวณหน้าศาลา ภายในศาลายังเขียนภาพของพระเจ้าธรรมขันตีทรงสดับฟังการประชุมอยู่ 

บริเวณด้านข้าง เขียนภาพปืนคาบศิลามาวางเป็นชุดๆ 

พระนางพรหมจารีแต่งกายแบบหญิงในราชสำนักล้านนา คือนำผ้าแถบสีเรียบมาห่มเฉียงแบบสไบหรือคล้องทิ้งชายไปด้านหลังเรียกว่า “สะหว้ายแหล้ง” หรือ “เบี่ยงบ้าย” นุ่งซิ่นตีนจก คือ ซิ่นที่ต่อด้วยตีนจก ที่นิยมใช้ในหญิงไทยวนของล้านนา ส่วนท้องซิ่นก็เป็นรูปแบบเฉพาะที่พบได้แต่ในเมืองน่านเท่านั้น ไว้ผมแบบมุ่นมวยเรียกว่าเกล้าแบบ“วิดว้อง”ไว้กลางศีรษะมัดมวยด้วยสร้อยคำ หรือ สร้อยทอง เจาะหูใส่ “ลานหู” มีลักษณะเป็นแผ่นใบลาน แผ่นเงิน หรือทองคำ นำมาม้วนแล้วใส่เข้าไป และไม่สวมรองเท้า ส่วนเหล่านางกษัตริย์เห็นแต่นำผ้ามาคล้องคอ เกล้าผมแบบ “ตั้งเกล้า”และ “วิดว้อง” เจาะหูใส่ “ลานหู” มีลักษณะเป็นแผ่นใบลานหรือแผ่นเงิน ส่วนเหล่ากษัตริย์มีรูปแบบชาวบางกอกในยุคนั้นคือ สวมเสื้อคอตั้งแขนยาวนุ่งโจงกระเบน ไว้ผมทรงมหาดไทย และไม่สวมรองเท้า

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000