วัดหนองบัว ทิศใต้ช่องที่ 7(กัณฑ์ที่ 13)1.6

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนช้างทรงของพระเจ้าธรรมขันตี และเหล่าไพร่พลจำนวน  ในภาพพระเจ้าธรรมขันตีทรงประทับนั่งอยู่ในกูบช้าง ที่ทำมาจากไม้ไผ่สาน มีการลงรัก ชาดและปิดทอง ช้างทรงเครื่องคชาภรณ์แบบของกษัตริย์ 

ในบริเวณนี้มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ (ชุดแรกเหนือเหล่าทหาร)  อ่านได้ความว่า “นมัสสกานใต้ฟาพระบาดเปน…จันทคาด…” 

และอักษรล้านนาบริเวณหน้าควาญช้าง อ่านได้ความว่า “ณับมัสสการ..บ้านจันทคาด…” 

พระเจ้าธรรมขันตี ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ คือ สวมกระบังหน้ามีกรรเจียก คือ เครื่องประดับหูมีรูปเป็นกระหนก ใช้ประกอบกับพระมหามงกุฎ พระชฎา หรือ รัดเกล้า และสวมกรองศอทับบนเสื้อแขนยาว มีทับทรวง 

ส่วนนายท้ายบังคับช้าง และเหล่าทหารทั้งปวง แต่งกายในรูปแบบที่น่าจะรับอิทธิพลจากกรุงเทพ คือ ใส่เสื้อแขนยาว ตัดผมทรงมหาดไทย โดยเฉพาะทหารสองคนหลังมีการไว้หนวด ที่นิยมจากการรับอิทธิพลจากชาติตะวันตกมาในสมัยรัชกาลที่ 5

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000