วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 4 (กัณฑ์ที่ 3(1.2))

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณด้านบนสุดเหนือด้านซ้ายหน้าต่างช่องที่ 3

ภาพเขียนสุริยคาธและจันทคาธ ภายหลังจากถูกบิดามารดาขับไล่ออกจากเรือนไป สองกุมารพากันร่อนเร่ไปอย่างไร้จุดหมาย 

ครั้นมาพบงูและพังพอนกำลังต่อสู้กัน อันเป็นพระอินทร์และพระวิษณุกรรมจำเเลงกายมาเพื่อเป็นอุบายแจ้งแก่กุมารทั้งสองถึงเปลือกไม้วิเศษที่สามารถชุบชีวิตคนตายให้ฟื้นกลับคืนได้ งูและพังพอนต่อสู้กันอย่างไม่ลดละเมื่อฝ่ายใดตายลง สองกุมารก็นำเปลือกไม้วิเศษใส่ปากจึงฟื้นคืนกลับมา กระนั้นเองสองกุมารจึงเก็บเปลือกไม้วิเศษนั้นมานับเเต่นั้น 

บริเวณนี้มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ ชุดอักษรฝั่งซ้ายมืออ่านได้ความว่า “จันทคาดหลงป่า…กัดเอายา….กาเลี้ยงจันทคาด” แปลได้ว่า “จันทคาธได้ร่อนเร่หลงทางไปในป่า…ได้พบยาวิเศษและกัดเอาเปลือกไม้ออกมา…มีกามาช่วยเลี้ยงสองกุมาร” และชุดอักษรฝั่งขวามือ “กัดเอายา” แปลได้ว่า “กัดเอาเปลือกไม้ที่เป็นยาออกมา” 

สุริยคาธและจันทตาธแต่งกายแบบชายชาวล้านนาทั่วไป คือ เปลือยอกสุริยคาธมีผ้ามาคล้องคอ ห้อยชายไปด้านหลัง นุ่งผ้าผืนเดียวสีเรียบที่เรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย” หรือ “เค็ดม่าม” โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมร หรือ โจงกระเบน

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร (ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels

Loading