วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 6(กัณฑ์ที่ 5 ตอนต้นส่วนที่ 2)1.1

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนบริเวณด้านล่าง ระหว่างหน้าต่างช่องที่ 4 – 5 และ 5 – 6 เขียนภาพกองเรือของพ่อค้าสำเภาชื่อโคษฐะ ที่มารับจันทคาธ จากกรุงกาสีไปเมืองเมืองอินทปัตถ์ เพื่อรักษานางเทวธิสังกา พระราชธิดาของพระพรหมจักรพรรดิ ที่สิ้นพระชนม์ไปเพราะโดนขี้ยวเสือดังคำทำนายครั้นเมื่อประสูติภาพเขียนภาพนี้ ช่างเขียนยังได้เขียนภาพของเรือแบบต่างๆลอยอยู่ในมหาสมุทร เช่น ภาพเรือกลไฟของชาวจีน บริเวณหน้าต่างช่องที่ 4 – 5, ภาพเรือกลไฟของชาวตะวันตกบริเวณหน้าต่างช่องที่ 5 – 6 เป็นต้น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
000
DIGITAL SIZE:
000