วัดหนองบัว ทิศเหนือช่องที่ 6(กัณฑ์ที่ 5 ตอนต้นส่วนที่ 2)1.1

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณด้านล่างระหว่างหน้าต่างช่องที่ 4 – 5 และ 5 – 6 เขียนภาพของกองเรือของพ่อค้าชื่อ “โคษฐะ” เเละจันทคาธจากกรุงกาสีไปเมืองเมืองอินทปัตถ์ เพื่อรักษานางเทวธิสังกา พระธิดาของพระพรหมจักรพรรดิ เจ้าผู้ครองเมืองอินทปัตถ์ ที่สิ้นพระชนม์ด้วยเขี้ยวเสือ ในภาพยังมีภาพของเรือลำอื่นๆอยู่ในมหาสมุทร ภาพเขียนเรือลำที่อยู่ระหว่างหน้าต่างช่องที่ 4 – 5 เป็นภาพเขียนเรือกลไฟที่ใช้ไอน้ำ มีกงล้อวิดน้ำในการขับเคลื่อน ส่วนภาพเขียนเรือลำที่มีชายชาวจีนโดยสารอยู่นั้นเป็นเรือกลไปแบบมีใบพัดที่มีชาวจีนนั่งเป็นผู้โดยสาร ส่วนภาพเขียนเรือกลไฟที่อยู่ระหว่างหน้าต่างช่องที่ 5 – 6 เป็นภาพเรือกลไฟชนิดเดียวกัน เรือลำซ้ายมีชาวจีนเป็นผู้โดยสาร และลำขวามีจันทคาธบริพารโดยสารอยู่ ในบริเวณเหนือเรือลำขวามีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่อ่านได้ความว่า “จันทคาธ” ส่วนภาพเขียนบริเวณตรงกลางด้านบนของภาพ เป็นเรือแจวของชาวบ้านที่กำลังหาปลา

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels

Loading