วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 5)1.8

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนบริเวณระเบียงฝั่งด้านหน้าขวาของปราสาทพระพรหมจักรพรรดิ เป็นตอนที่จันทคาธกำลังรักษานางเทวธิสังกาที่สิ้นพระชนม์ด้วยเขี้ยวเสือ ครั้นเมื่อจันทคาธเคี้ยวทิพยโอสถใส่พระโอษฐ์ของพระราชบุตรีในวาระแรก พระสรีระของพระราชบุตรีก็มีอาการอบอุ่นขึ้น วาระที่ 2 ทรงหายใจเข้าออกได้ วาระที่ 3 ทรงพลิกพระกายได้ วาระที่ 4 ทรงขอน้ำเสวยได้ วาระที่ 5 ทรงเสวยพระกระยาหารได้ วาระที่ 6 แผลที่ถูกเขี้ยวเสือหายเป็นปรกติ วาระที่ 7 ทรงลุกขึ้นถวายบังคมพระราชบิดามารดาได้ และมีพระรูปโฉมเป็นปรกติ เเละเข้าอภิเษกกับจันทคาธตามคำทำนายของโหราเมื่อครั้นพระนางประสูติ ว่าจะมีพระสวามีเป็นบุรุษทุคคตะมาจากต่างประเทศ ในบริเวณนี้มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “จันทคาธเอายาใส่เท้านางธีสังกา” แปลได้ความว่า “จันทคาธเอายาวิเศษใส่ที่เท้านางเทวธิสังกา” 

ในภาพ จันทคาธกำลังเคี้ยวทิพยโอสถใส่พระโอษฐ์ของพระราชบุตรีที่นอนอยู่ในโลง ที่มีพระวิสูตรที่ทำจากผ้าที่มีลวดลาย จันทคาธสวมเครื่องเเต่งกายแบบชาวบางกอกในยุคนั้น คือ สวมเสื้อคอตั้งแขนยาว นุ่งโจงกระเบนที่ทำจากผ้าที่มีลวดลาย เเละผ้าคล้องคอสีแดง ไว้ทรงผมทรงมหาดไทย และไม่สวมรองเท้า

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels

Loading