วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 14)1.1

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนเรื่องราวในตอนที่พระนางอุตตมธานี เสด็จมาถึงและกำลังเข้าเมืองอนูปมนคร เพื่อทูลเชิญมาเป็นมเหสีของพระญาสุทัสสนจักร โดยที่พระนางไม่ทรงทราบว่าพระญาสุทัสสนจักรได้สิ้นพระชนม์ไปแล้ว บริเวณกลางภาพพระนางอุตตมธานีประทับบนราชรถ พร้อมด้วยเหล่านางสนมกำนัล เสด็จเข้าเมืองอณูปมนคร เเละภาพเขียนบริเวณฝั่งซ้ายในภาพเป็นเหล่าเสนาและทหาร พร้อมด้วยกลุ่มหญิงซึ่งน่าจะเป็นนางสนมกำนัล หรือ หญิงชาวเมืองอณูปมนคร ในท่าทางร้องไห้ เฝ้ารับเสด็จพระนางอุตตมธานี ในบริเวณนี้มีภาษาล้านนากำกับอยู่ โดยเริ่มที่ฝั่งซ้ายมือด้านล่างอ่านได้ความว่า “พญาสุทัสสนจักรเอา………” น่าจะแปลได้ประมาณว่า “พระญาสุทัสสนจักรให้เอา……….” 

เเละชุดอักษรล้านนาที่อยู่บริเวณฝั่งขวาของกลุ่มทหาร อ่านได้ความว่า“อย่าไปปาก” แปลได้ว่า “อย่าพูดไป” ถัดมาเป็นชุดอักษรล้านนาที่อยู่บริเวณใต้ราชรถด้านหลัง อ่านได้ความว่า “…….(กุ)อุตตม” เนื่องจากข้อความขาดหายไปจึงมิสามารถแปลความหมายได้ ส่วนชุดอักษรล้านนาบริเวณด้านขวาหน้าราชรถข้างกำแพงเมือง พออ่านได้ความว่า

พุ(ทธ)โฅโส(แล)

…………. ิฆ

……ลูก…..

โส(มา)ขํ…..

ไค…… (เมิง)เหตว่า….. มา..

[เสวย จาก ..ว่า มาญุทธ….. มา (ม่า หรือ มาก)..

นากแล เจ้า จันทต…ไพแล้ว….”

และชุดอักษรล้านนาบริเวณฝั่งซ้าย เหนือทหารที่พยายามเข็นปืนใหญ่ ซึ่งน่าจะเป็นคำสบถ พออ่านได้ความว่า “..ก็ปา…หีแม่…สุ…ลา….” ซึ่งข้อความในส่วนนี้น่าจะเป็นข้อความในเรื่องราวของกัณฑ์ที่ 13 ยุชฌกัณฑ์ ส่วนท้าย

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels