วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 12)1.6

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนเสนาอมาตย์ของพระญาสุทัสสนจักร ที่มาตรวจดูช้าง ม้า โค อย่างละ 100 ในบริเวณนี้มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่บริเวณด้านล่างอ่านได้ความว่า “พญาณันทกิตติใช้คนมาเอาจ๊างพบญ่าปริสุทธิก็บินไปเสี้ยงแล” แปลได้ว่า “พระญานันทกิตติใช้บริวารมาเอาช้างที่ย่าปริสุทธีมาถวาย แต่ช้างก็บินหนีไปหมดสิ้น” เเละบริเวณด้านบนเหนือกลุ่มชาย 3 คน อ่านได้ความว่า “พุทโธปัดตก” แปลว่า “เวรกรรม หายไปหมด” 

เหล่าเสนา 5 คนที่อยู่ด้านล่าง สวมเสื้อแขนยาวสีเรียบ และมีชาย 2 คนที่ไว้หนวดซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากกรุงเทพ ส่วนเสนาที่อยู่ด้านบน 3 คนนั้น สวมเสื้อแขนยาว นุ่งโจงกระเบนผ้าลายดอก ไว้ทรงผมทรงมหาดไทย ลักษณะคือ ไว้ผมกลางศีรษะและด้านข้างโกนผมบริเวณโดยรอบ คล้ายกับการนำกะลามาครอบหัว แต่ไม่ได้แสกกลางแบบทางภาคกลางของไทย ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากทางกรุงเทพ

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels

Loading