วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 7)1.8

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนเจ้าจันทคาธ ในตอนที่เจ้าจันทคาธช่วยเหลือนาคตนหนึ่งให้ฟื้นจากความตาย ครั้นนั้นนาคตนนั้นหายเข้าไปในป่า และได้แปลงกายออกมาด้วยเพศมานพ โดยเรื่องราวในตอนนี้มีอยู่ว่า ครั้นนั้นมานพผู้นั้นถามเจ้าจันทคาธ โดยมีบทสนทนาความว่า

มานพ : มหาบุรุษมาแต่ไหน 

เจ้าจันทคาธ : เรามาสำเภา ๆ แตกขึ้นจากทะเลได้จึงเดินหลงทางมาที่นี่

มานพ : ข้าแต่มหาบุรุษ ท่านได้ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้าๆ จะตอบแทนคุณของท่าน ท่านต้องการสิ่งใดจักให้สิ่งนั้น 

เจ้าจันทคาธ : เราต้องการพบปะภรรยาที่พลัดกันเมื่อสำเภาแตก 

มานพ : ข้าแต่มหาบุรุษ 

เจ้าจันทคาธ : เราจักต้องการพบปะภรรยาที่พลัดกันเมื่อสำเภาแตก 

มานพ : ข้าแต่มหาบุรุษ ไม่ว่าท่านต้องการจะดูสิ่งใดๆ ในที่ไกลหรือในที่ใกล้ ท่านหยิบดวงมณีนี้ใส่ปากแล้วดูเถิด อาจเห็นได้ตลอดนาคโลก มนุษยโลก เทวโลก ชั้นดาวดึงส์ ครั้นกล่าวดังนี้แล้วก็น้อมแก้วมณีเข้าถวายเจ้าจันทคาธแล้วหายวับไป

ในบริเวณนี้มีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ด้วยกัน 2 ชุด ประกอบด้วย อักษรล้านนาชุดด้านบน อ่านได้ความว่า “พญาณากเอาแก้วมาหื้อ” แปลได้ว่า “พญานาคนำแก้ววิเศษมาให้” และอักษรชุดด้านล่างอ่านได้ความว่า “จันทฅาธ” แปลว่า “เจ้าจันทคาธ” 

การแต่งกายของเจ้าจันทคาธ คือ ใส่เสื้อแขนยาวคอตั้งสีเข้มมีการนำผ้าคล้องไหล่มาเคี่ยนเอว (มัดเอว) สวมโจงกระเบนด้วยผ้าลายดอก ไว้ผมทรงมหาดไทย ไม่สวมรองเท้า

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
17.29 x 3.4 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
15,200 x 9,400 Pixels