วัดหนองบัว ทิศตะวันออก(กัณฑ์ที่ 5)1.3

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนบริเวณฝั่งซ้ายของปราสาทพระพรหมจักรพรรดิแห่งเมืองอินทปัตถ์ ภาพเขียนบริเวณนี้ลบเลือนไปทั้งเกือบหมด ครั้นที่มีการบูรณะซ่อมแซมวัด ภาพเขียนบริเวณนี้เขียนเล่าเหตุการณ์ที่นางเทวธิสังกาสิ้นพระชนม์ ครั้นนั้นมีพ่อค้าสำเภาจากแดนไกลผู้หนึ่ง ได้ถวายมีดเล็ก ที่ด้ามทำด้วยเขี้ยวเสือ มาถวายพระราชกุมารี (นางเทวธิสังกา) พระนางทรงพอพระทัยมากเป็นอันมาด จึงได้เก็บมีดเล่มนั้นไว้ในที่สูง ครั้นมีดนั้นพลัดตก ปลายด้ามถูกหลังพระบาท และมีพระโลหิตไหลออกเล็กน้อย หมอหลวงจึงให้การรัดษาตามพระอาการ ต่อมาพระอาการไม่ทุเลา แผลเริ่มใหญ่ขึ้น จนทำให้พระนางสิ้นพระชนม์ในกาลต่อมา เหตุการณ์นี้เป็นไปดังคำทำนายของโหรหลวงที่ครั้นทำนายไว้ตอนที่พระนางประสูติว่า พระนางจะตายด้วยเคี้ยวเสือส่วนภาพเขียนบริเวณด้านซ้ายสุดของปราสาท สัณนิษฐานว่าน่าจะเล่าเหตุการณ์ในตอนที่จันทคาธเข้าเฝ้าพระพรหมจักรพรรดิ เพื่อมารักษาพระนางเทวธิสังกา 

ส่วนบริเวณลานด้านหน้าของปราสาท สัณนิษฐานว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ในตอนที่ เจ้าจันทคาธและพระนางเทวธิสังกา จัดเตรียมสัมภาระ เพื่อออกเดินทางเยี่ยมเจ้าสุริยคาธที่เมืองกาสี

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดหนองบัว อ.ท่าวังผา จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
ขนาดของทั้งฝาผนัง วัดขอบด้านล่างถึงด้านบน ขนาด 823 x360 เซนติเมตร
DIGITAL SIZE:
000