วัดป่าแดด อำเภอเเม่เเจ่ม ทิศเหนือ (ฝาผนังช่องที่ 4) 2.4.3

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพจิตรกรรมมุมขวาบนสุด เป็นตอนที่นางอิรันทตีธิดาของพญานาคกับนางวิมลาขึ้นมาสู่โลกมนุษย์เหาะไปที่ภูเขากาลคีรีขับร้องเพลงซึ่งมีที่มีเนื้อความว่า “ผู้ใดนำหัวใจ วิทูรบัณฑิตมาได้ นางจะยอมเป็นภรรยา”  ซึ่งปุณณกยักษ์ควบม้าเหาะผ่านมา เห็นความงามของนางอิรันทตีก็เกิดหลงรัก จึงเข้ารับอาสาไปนำตัววิทูรบัณฑิตมาให้นาง ความเดิม พญานาคกลับถึงนาคพิภพได้เล่าให้นางวิมลามเหสีฟังเรื่องธรรมที่ได้รับฟังจากวิธูรบัณฑิต นางมีความศรัทธาใคร่ได้ฟังธรรมจากวิธูรบัณฑิต นางแสร้งป่วยและบอกพญานาคว่าต้องการหัวใจของวิธูรบัณฑิต นางอิรันทตีซึ่งเป็นธิดาของพญานาคกับนางวิมลา มีรูปร่างสวยงาม ฉลาด เมื่อ ทราบถึงความต้องการมารดา ก็รับอาสาและขึ้นมาสู่โลกมนุษย์ เหาะไปที่ภูเขากาลคีรีแล้วขับร้องเพลงซึ่งมีเนื้อความว่า ผู้ใดนำหัวใจวิธูรบัณฑิตมาได้ นางจะยอมเป็นภรรยา การแต่งกายของนางอิรันทตีนับเป็นการผสมผสานระหว่างพม่าและไทยวนอย่างชัดเจน ตั้งแต่ท่าทางการร่ายรำที่ดูเป็นท่วงท่าฟ้อนแบบพม่า เสื้อและผ้าคล้องไหล่ที่นางอิรันทตีใส่เป็นรูปแบบของนางช่างฟ้อนของพม่า ทรงผมรวบผมปล่อยยาวไปด้านหลังอันเป็นรูปแบบของช่างฟ้อนของพม่าอีกเช่นกัน แต่ผ้าซิ่นที่นางอิรันทตีสวมใส่นั้นเป็นผ้า “ซิ่นต๋า” เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นแนวขวางลำตัว ที่เป็นเอกลักษณ์ของหญิงชาวไทยวนในแถบนี้ ส่วนปุณณกยักษ์สวมเครื่องทรงแบบกษัตริย์พม่า

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
002_26_20190608_MR26-06_84
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
88.19 x 56.86 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.