วัดป่าแดด อำเภอเเม่เเจ่ม ทิศเหนือ (ฝาผนังช่องที่ 3) 2.3.4

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพจิตรกรรมมุมด้านซ้ายล่างเป็นภาพพระเจ้าสุโทธนะมีพระราชบัญชาให้อำมาตย์จัดพิธีประลองศรเพื่อเลือกคู่ครองให้แก่เจ้าชายสิทธัตถะ โดยหวังที่จะผูกมัดเจ้าชายสิทธัตถะด้วยการให้มีครอบครัว พระเจ้าสุโทธนะประทับอยู่ในปราสาทที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่า ทั้งนี้รวมถึงเครื่องทรงของพระเจ้าสุโทธนะเป็นรูปแบบของเครื่องทรงกษัตริย์ของพม่าและมีลายสักยันต์เช่นชายคนอื่นๆเช่นกัน การแต่งกายของนางสนมกำนัลมีทั้งเปลือยอก นำผ้าแถบที่มีลวดลายมาคลุมไหล่ บ้างก็นำผ้าแถบมามัดอกมีการทำผมมุ่นมวยต่ำไว้ด้านหลัง นุ่งผ้า “ซิ่นต๋า” เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นแนวขวางลำตัว ที่ล้วนเป็นเอกลักษณ์ของหญิงชาวไทยวนในแถบนี้ การแต่งกายของอมาตย์ที่นั่งอยู่หน้าพระเจ้าสุโทธนะคือไม่สวมเสื้อใว้ผมสั้น นุ่งผ้ามีลวดลายหรือผ้าพื้นสีเรียบผืนเดียวที่เรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย”หรือ“เค็ดม่าม”โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขาเป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมรหรือโจงกระเบน เผยให้เห็นลายสักยันต์ตั้งแต่ท้องน้อยจนถึงหัวเข่า ที่มีลวดลายสัตว์หิมพานต์ อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชายชาวไทยวนและไทใหญ่ในแถบนี้ และสามารถเห็นเครื่องใช้ประเภทต่างๆตัวอย่างเช่นขันต่างๆที่ทำมาจากเครื่องเขิน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
002_26_20190608_MR26-06_75
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
76 x 96.62 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.