วัดป่าแดด อำเภอเเม่เเจ่ม ทิศใต้ (ฝาผนังช่องที่ 4) 3.4.4

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
กษัตริย์เมืองสังกัสนครตั้งเคริ่องบูชารับพระสัมมาพระพุทธเจ้าเสด็จจากลงดาวดึงส์ เป็นพานหรือโตกหรือที่คนไทยวนเรียกว่าขัน ขันใบแรกบรรจุกล้วยและสัปปะรดซึ่งถือเป็นผลไม้หายากในอดีต ขันใบที่สองวางชามเครื่องเคลือบของจีนที่น่าจะบรรจุข้าวเหนียว และขันใบสุดท้ายวางชามเครื่องเคลือบของจีนที่น่าจะบรรจุแกง ด้านบนมีคนโทน้ำพร้อมจอกน้ำคว่ำไว้ด้านบน ตั้งคู่กับแจกันดอกไม้ หญิงคนนั่งอยู่ข้างเครื่องถวายมีการแต่งกายคือ นำผ้าแถบที่มีลวดลายมาคลุมไหล่ ทำผมมุ่นมวยต่ำไว้ด้านหลัง นุ่งผ้ ซิ่นต๋า” เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นแนวขวางลำตัว ที่ล้วนเป็นเอกลักษณ์ของหญิงชาวไทยวนในแถบนี้
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/06/2562
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
002_26_20190608_MR26-06_42
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2431
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
65 x 69.18 cm.
DIGITAL SIZE:
3080 x 2300 Pixels.

Loading