วัดท่าข้าม ทิศเหนือ (ฝาผนังช่องที่ 5) 2.5.5

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง เขียนภาพพญามหาชุมพูบดี ขณะถูกอํานาจของจักรแก้ว ของพระอินทร์ ทําให้เกิดความร้อนแผดเผาเครื่องเเต่งกายของตน เเละเหล่าเสนามาตย์ ในท้องพระโรง ทั้งนี้จะสังเกตได้จากภาพชายที่นั่งซ้ายมือ ว่าเสื้อผ้าได้ถูกเผาผลาญไปหมดเผยให้เห็นถึงรอยสักยันต์ที่ขา อันเป็นวัฒนธรรมของชายไทยวน และไทใหญ่ ที่นิยมกันในเเถบนี้ ของล้านนา นอกจากนี้เหล่าเสนาอมาตย์ สวมเสื้อเเขนยาว นุ่งโสร่งแบบพม่า ไว้ผมมวยกลางศีรษะ ทับด้วยผ้าโพกไว้ ส่วนทหาร ไม่สวมเสื้อ ไว้ผมสั้นคล้ายทรงผมมหาดไทย หรือ ทรงหลักแจว ในสมัยรัชกาลที่ 4 นุ่งผ้ามีลวดลาย หรือผ้าพื้นสีเรียบผืนเดียว เรียกว่านุ่งแบบ “นุ่งผ้าต้อย” หรือ “เค็ดม่าม”โดยจะม้วนผ้าเป็นเกลียวสอดระหว่างขา เป็นการนุ่งแบบเดียวกับการถกเขมร หรือโจงกระเบน เผยให้เห็นลายสักยันต์ตั้งแต่ท้องน้อยจนถึงหัวเข่า ที่มีสวดลายสัตว์ป่าหิมพานต์ อันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชายชาวไทยวนและไทใหญ่ในอดีต ของล้านนา

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190608_MR26-04_2.5.5
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 22 – 24
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์ / อ.ดร.สราวุฒิ รูปิน
COVERAGE:
วัดท่าข้าม อำเภอเเม่เเตง จังหวัดเชียงใหม่ View map
ORIGINAL SIZE:
97.83×78.55 cm.
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels