ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดทุ่งคา – แผ่นที่ 7 กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ 

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
แผ่นที่ 7 กัณฑ์ที่ 3 ทานกัณฑ์ 
ล่างสุดของภาพพระบฏเป็นภาพพระเวสสันดร พระนางมัทรี กัณหาและชาลี ขณะประทับรถม้าหลังจากที่ถูกขับไล่จากชาวเมืองและเสด็จออกจากเมืองสิพี ระหว่างทางมีพราหมณ์ทั้ง 4 มาขอม้าทรงและราชรถจากพระเวสสันดร พระเวสสันดรทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกให้ม้าและราชรถแก่พราหมณ์ทั้ง 4 ด้านบนภาพจะเห็นว่าพราหมณ์ทั้ง 4 ได้ขี่ม้าจากไป  เครื่องทรงของพระเวสสันดรเป็นเครื่องทรงแบบกษัตริย์ ส่วนพระนางมัทรี กัณหาและชาลีแต่งกายในรูปแบบของล้านนาคือ พระนางมัทรีและกัณหาสวมเสิ้อแต่มีการทำผมมุ่นมวยผมสูงต่างจากหญิงไทยวนที่นิยมทำมวยต่ำไว้ด้านหลัง นุ่งผ้า “ซิ่นต๋า”เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นในแนวขวางลำตัว ที่ล้วนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหญิงชาวไทยวนในช่วงเวลานั้นของแถบนี้ ส่วนพราหมณ์ทั้งสี่ เครื่องแต่งกายที่น่าจะได้รับอิทธิพลจากการแต่งกายของชายไทยในกรุงเทพเช่นกันคือ เปลือยอกนุ่งโจงกระเบนไว้ผมมุนมวยคล้ายพราหมณ์
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดทุ่งคา อ.เเจ้ห่ม จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
ลำปาง
IMAGE CODE:
02_25_20150207_MR25-01_07
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดทุ่งคา อ.เเจ้ห่ม จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
85.5 x 140 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels