ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดทุ่งคา – แผ่นที่ 2 พระมาลัยท่องแดนสวรรค์ 

SKU: 02_25_20150207_MR25-01_02 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
แผ่นที่ 2 ภาพของพระมาลัยในภาคที่ 3 พระมาลัยท่องแดนสวรรค์ 
เป็นตอนที่พระมาลัยนั่งฟังคำบรรยายเรื่องรายละเอียดของสวรรค์ชั้นดาวดึงจากท้าวสหัสนัยน์ หรือพระอินทร์ โดยประทับนั่งที่หน้าพระเกศแก้วจุฬามณี อันเป็นที่สถิตประดิษฐ์ของมุ่นมวยพระโมลีเกศาธาตุของพระบรมศาสดา เมื่อคราเสด็จออกมหาภิเนษปลงผมแล้วโยนขึ้นกลางอากาศ และได้ตั้งสัตย์อธิษฐานว่าหากได้บรรลุพระโพธิญาณขออย่าได้ตกลงมา ท้าวสหัสนัยจึงนำพานทองคำไปรองรับ และนำกลับมาเนรมิตรพระเจดีย์นี้ไว้ ภาพพระเกศแก้วจุฬามณีมีเหล่าเทวดามากราบไหว้ เครื่องทรงของเหล่าเทวดาจะเป็นรูปแบบเครื่องทรงของเทวดาของทางกรุงเทพ ด้านหน้าพระมาลัยตั้งขันดอกบูชาพระมาลัยทำจากเครื่องเขินที่เป็นรูปแบบของเครื่องเขินของล้านนา บรรจุดอกไม้ที่มาจากสวนทั้ง 4 แห่งในแต่ละทิศ เบื้องบูรพาตะวันออกมีอุทยานชื่อว่า “นันทวัน” เบื้องประจิมตะวันตกมีชื่อว่า “จิตรลดาวัน” เบื้องทิศอุดรฝ่ายเหนือมีชื่อว่า “สักกวัน” เบื้องทักษิณฝ่ายใต้มีชื่อว่า “ผรุกวัน” ส่วนการแต่งกายของนางฟ้าที่ปรากฎในภาพ มีรูปแบบคล้ายการแต่งกายของหญิงไทยวนในล้านนาคือ นำผ้ามาคลุมไหล่ นุ่งผ้า “ซิ่นต๋า”เป็นผ้าซิ่นที่มีลวดลายเส้นในแนวขวางลำตัว แต่มีการทำผมมุ่นมวยผมสูงต่างจากหญิงไทยวนที่นิยมทำมวยต่ำไว้ด้านหลัง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดทุ่งคา อ.เเจ้ห่ม จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
ลำปาง
IMAGE CODE:
02_25_20150207_MR25-01_02
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
จิตรกรรมภาพพระบฏ
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดทุ่งคา อ.เเจ้ห่ม จ.ลำปาง ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
85.5 x 140 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading