ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
เจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง แห่งเมืองเชียงตุง ครองราชย์เป็นเจ้าฟ้าหลวงเชียงตุง ลำดับที่ 40 ค.ศ.1869 – 1935 พ.ศ.2412-2478 สืบต่อจากเจ้าพี่ คือเจ้าฟ้าก๋องคำฟู ที่ถึงแก่พิราลัยในปี พ.ศ. 2441 ชาวเชียงตุงนิยมเรียกว่า “เจ้าฟ้าเฒ่า” เป็นโอรสองค์ที่ 5 ของเจ้าฟ้าโชติกองไทฉลององค์เป็นแบบดั้งเดิมของชายชาวไทเขิน คือสวมเสื้อคอกลมด้านใน ส่วนมากทำจากผ้าพื้นสีขาวทำจากผ้าไหมหรือฝ้าย สวมเสื้อทับด้านนอกอีกตัว เป็นเสื้อคอกลมแขนยาว กระดุมทำจากผ้ามาเกี่ยวคล้องกัน แต่ไม่นิยมกลัดกระดุม  มีชื่อเรียกว่า “เสื้อแตกบุ๋ม” หรือในภาษาพม่าเรียกว่า “เสื้อไต้โป่ง” เป็นผ้าพื้นสีขาวหรือสีอ่อน ทำจากผ้าไหมหรือฝ้าย โพกศีรษะด้วยผ้าพื้นเรียบสีขาวตามธรรมเนียมของชาวไทเขิน ที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกับชายชาวไทลื้อในสิบสองปันนา และไว้หนวดที่น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากชาวตะวันตก
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
การโพกศีรษะของชาวไทเขินและไทลื้อ นับเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง ของการแต่งกายของชาวไทเขินและไทลื้อที่สามารถพบเห็นได้ในดินแดนแถบนี้
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_01_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2470-2478 ( ค.ศ.1927-1935)
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
28 x 48 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading