ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพถ่ายงานอภิเษกสมรส ระหว่างเจ้าม่านฟ้า เจ้าฟ้าเมืองสู่ กับเจ้านางบัวทิพย์ ณ เมืองเชียงตุง เป็นการจัดงานฉลองในรูปแบบของชาวตะวันตกคือ มีการทำเค็กฉลองในงานอภิเษกสมรส มีการนั่งโต๊ะ พร้อมด้วยเครื่องภาชนะบนโต๊ะแบบชาวตะวันตก 

ฉลององค์ของเจ้าม่านฟ้าเป็นแบบดั้งเดิมของชายชาวไทเขิน คือสวมเสื้อคอกลมด้านใน ส่วนมากทำจากผ้าพื้นสีขาว ทำจากผ้าไหมหรือฝ้าย สวมเสื้อทับด้านนอกอีกตัว เป็นเสื้อคอกลมแขนยาว กระดุมทำจากผ้ามาเกี่ยวคล้องกัน แต่ไม่นิยมกลัดกระดุม  มีชื่อเรียกว่า “เสื้อแตกบุ๋ม” หรือในภาษาพม่าเรียกว่า “เสื้อไต้โป่ง” เป็นผ้าพื้นสีเรียบทำจากผ้าไหมหรือฝ้าย

ฉลององค์ของเจ้านางบัวทิพย์ใส่ “เสี้อไต” หรือ “เสื้อหน้าหว่าย” เป็นเสื้อที่นิยมใส่ของหญิงชาวไทเขิน  มีผ้าคลุมไหล่ห่มทับ เกล้าผมทรงกระบอกประดับด้วย ปิ่นคำ(ทองคำ)ที่เป็นรูปแบบของศิลปะไทเขิน และดอกไม้

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_20_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 25
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
30x 25 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels

Loading