ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเจ้าฟ้าขุนศึกเม็งรายมีนามเต็มว่า “เจ้าฟ้าขุนศึกสุวรรณสงคราม” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ขุนศึก” ราชบุตรในเจ้าฟ้าก้อนแก้วอินแถลง กับเจ้านางฟอง บันทึกภาพร่วมกับชายา คือหม่อมธาดา ณ ขุนศึกเม็งราย เจ้าฟ้าขุนศึกเม็งรายในชุดเครื่องแบบทหารอังกฤษ ส่วนหม่อมธาดา ณ ขุนศึกเม็งราย แต่งกายแบบหญิงชาวไทเขินในยุคนั้น คือใส่ “เสื้อไต” หรือ “เสื้อหน้าหว่าย” สวมเสื้อคลุม นุ่งซิ่นที่ทำจากผ้าแพรเนื้ออย่างดี
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_54_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณกลางคริสต์ศตวรรษที่ 20
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
6 x 4 cm
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels