ภาพถ่ายชุดนายห้างป่าไม้ในลำปาง (Frank R Frere)

SKU: DC_PT_02_25_20191008_PH01_97 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพถ่ายชาวต่างชาติ 3 คน เรียงจากซ้ายไปขวา คนซ้ายคือ Mr. R.A.N Hillyes,Vice Consul Lampang คนกลางคือ Mr. H.W.Joynson เเละชายไม่ทราบนาม ขณะกำลังเล่นกีฬาเทนนิส สันนิษฐานว่าเป็นสนามเทนนิสที่บ้านพักบนดอยขุนตาน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
กีฬาเทนนิส เป็นกีฬายอดนิยมของชาวต่างชาติที่เข้ามาในมลฑลพายัพ เช่น จังหวัดเชียงใหม่, ลำปาง เป็นกีฬาของชนชั้นสูงโดยเฉพาะในกลุ่มชาวต่างชาติ ซึ่งต้องสั่งเข้ามาจากต่างประเทศ โดยทางเรือ เเสดงให้เห็นถึงความร่ำรวยของชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในสยามยุคนั้นได้เป็นอย่างดี
ข่วงโปโลนครลำปาง สร้างขึ้นในสมัยของเจ้าหลวงบุญวาทย์วงษ์มานิต เป็นเจ้าผู้ครองนครลำปาง ระยะนั้นมีฝรั่งหลายชาติเข้ามาทำไม้ โดยนายมิลเลอร์ ได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งที่บริเวณบ้านดง ในปี พ.ศ.2449 ทำเป็นสโมสรการกีฬานครลำปางขึ้น ถือว่าเป็นสโมสรกีฬาสากลแห่งแรกในมณฑลพายัพ ซึ่งปัจจุบันคือ บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นครลำปาง
COVERAGE:
คุณสุวภรณ์ ชูโต เเละคุณลาวัลย์ อินต๊ะรัตน์ 
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
ลำปาง
IMAGE CODE:
DC_PT_02_25_20191008_PH01_97
SUBJECT AGE:
ประมานปีพ.ศ.2470 – 2480
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
คุณสุวภรณ์ ชูโต เเละคุณลาวัลย์ อินต๊ะรัตน์ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ภาคเหนือประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
2621*1765 Pixels