ภาพถ่ายชุดนายห้างป่าไม้ในลำปาง (Frank R Frere)

SKU: DC_PT_02_25_20191008_PH01_16 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
  1. Mr. Evelyn Van Millingen
  2. Mis. Van Millingen
  3. Mr. Arnold Cecil (Peter),Pointon
  4. Mr. Frank R Frere
  5. Hartley, Evelyn Guy Stuart

ภาพนี้สันนิษฐานว่าถ่ายขึ้นประมาณ พ.ศ.2577 

  1. Mr.Evelyn Van Millingen เป็นนายห้างป่าไม้บริษัท BBTC สมัยที่เริ่มสงครามโลก ครั้งที่ 2 เเละเป็นผู้จัดการป่าไม้ของบริษัท ที่เชียงใหม่ เมื่อเกิดสงครามโลก ครั้งที่ 2 จึงหนีออกไปเป็นทหาร ต่อมาเมื่อสงครามสงบลงได้เข้ามาเป็นสายลับในหน่วยสืบราชกาลรับอังกฤษ Secret Intelligence Service (MI6) เป็นหัวหน้าส่วนในประเทศไทย ซึ่งมีบทบาทสูงมากในสมัยสงคราม

Arnold Cecil (Peter),Pointon เป็นนายห้างป่าไม้ BBTC ต่อมาในปี 2483 ย้ายไปเป็นผู้จัดการป่าไม้ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ดำรงตำเเหน่งเป็นหัวหน้ากองกำลัง 136 ส่วนงานในประเทศไทย ของอังกฤษ
Mr.Frank R Frere เป็นนายห้างป่าไม้ของบริษัท หลุยส์ ที. ลีโอโนเวนส์ (Louis Thomas Gunnis Leonowens) ที่ลำปาง ต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้หนีออกจากลำปางไปเป็นทหารในพม่า ภายหลังทราบว่าเสียชีวิต เเละศพถูกนำไปฝังไว้ที่เมืองคุนหมิง ประเทศจีน ก่อนถูกย้ายศพไปฝังที่ฮ่องกง

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
คุณสุวภรณ์ ชูโต เเละคุณลาวัลย์ อินต๊ะรัตน์ 
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
ลำปาง
IMAGE CODE:
DC_PT_02_25_20191008_PH01_16
SUBJECT AGE:
ประมาณปีพ.ศ.2470 – 2480
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร,Oliver Backhouse
COVERAGE:
คุณสุวภรณ์ ชูโต เเละคุณลาวัลย์ อินต๊ะรัตน์ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ภาคเหนือประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
2621*1765 Pixels