ภาพถ่ายชุดนายห้างป่าไม้ในลำปาง (Frank R Frere)

SKU: DC_PT_02_25_20191008_PH08_278 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
ลำปาง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ชาวบ้านขณะอยู่บนตลิ่งโดยมีทิวทัศน์ช่วงหนึ่งของลำน้ำแม่วัง ที่สามารถเห็นหาดทรายและเกาะแก่งที่สวยงามได้เป็นอย่างดี การแต่งกายของชาวบ้่านจะเป็นการแต่งกายแบบดั้งเดิมของกลุ่มชนทางเหนือของไทย คือหญิงใส่เสื้อผ้าฝ้ายแขนยาว ผมรวบมุ่นมวยต่ำไว้ด้านหลัง สวมผ้าซิ่นพื้นเรียบ ส่วนชายใส่เสื้อแขนยาวนุ่งกางเกงขาสามส่วน มีชื่อเรียกว่า”เตี่ยวสามดูกหรือเตี่ยวสะดอ” เด็กๆในภาพแต่งกายคล้ายผู้ใหญ่ทั้งชายหญิง ถ่ายภาพโดย Mr.Frank R. Frere
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
คุณสุวภรณ์ ชูโต เเละคุณลาวัลย์ อินต๊ะรัตน์ 
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
ลำปาง
IMAGE CODE:
DC_PT_02_25_20191008_PH08_278
SUBJECT AGE:
ประมาณปีพ.ศ 2470 – 2480
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
คุณสุวภรณ์ ชูโต เเละคุณลาวัลย์ อินต๊ะรัตน์ ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ภาคเหนือประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
2621*1765 Pixels  

Loading