จิตรกรรมพุทธประวัติมุขทิศใต้ 1.7

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนจิตรกรรมบริเวณด้านบนขวามือของมุขทิศใต้ด้านตะวันตกของผนังด้านนี้ เขียนภาพพระภิกษุที่กำลังสอนธรรมตำราภาษาล้านนาพระสูตรในพุทธศาสนา กับเด็กชายสองคนที่เตรียมตัวจะบวชเรียน บนหน้าปกสมุดดำมีภาษาล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “ปติสํขาโยนิโสจิวลปติ..ปวา” คือบทสวดในพุทธศาสนา “ปะฏิสังขา โยนิโส จีวะรังปฏิเสวามิ” คาถา “ปะฏิสังขา โยนิโส จีวะรังปฏิเสวามิ” เป็นบทสวดในพุทธศาสนา บทสวดนี้คือ “ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะวิธี” ตังขะณิกะปัจจะเวกขะณะปาฐะ ที่ใช้พิจารณาขณะบริโภคปัจจัยสี่ เป็นการพิจารณาถึงความพอเพียงในปัจจัยสี่ และความพอเพียงในปัจจัยสี่ดังกล่าวนี้ จัดว่าเป็นวัตรปฏิบัติ คาถาปะฏิสังขา โยนิโส จีวะรังปฏิเสวามิ แปลได้ว่า เราย่อมพิจารณาโดยแยบคาย แล้วนุ่งห่มจีวร ถัดมาเป็นอักษรล้านนาบริเวณด้านหน้าพระภิกษุเขียนเป็นคำสบถภาษาล้านนา อ่านได้ความว่า “ห่ายอกตายพันเหล้นอยู่พั้นเทอะ หีแม่สู” แปลได้ว่า “มัวแต่เล่นอยู่นั้นไม่มาท่องตำรา”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
62,342×20,703 Pixels