จิตรกรรมฝาผนังมุขทิศเหนือ ฝั่งตะวันออก 1.15

Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนชาวเมืองที่กำลังถ่อเรืออยู่ ในบริเวณนี้ด้านบนเหนือเรือมีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “ขี่เยดเอา…” ทั้งนี้เนื่องจากข้อความเลือนลางไปมากจึงไม่อ่านเเละแปลความได้ เรือในภาพน่าจะเป็นเรือถ่อที่ใช้สำหรับโดยสารข้ามฟาก มีลักษณะเป็นเรือที่ทำจากไม้มีประทุน  ส่วนท้ายเรือมีผู้โดยสารนั่งอยู่ 

ในภาพชายที่กำลังถ่อเรือ สวมเครื่องแต่งกายที่น่าจะได้รับอิทธิพลจากกรุงเทพ คือ ใส่เสื้อคอกลมแขนกุด นุ่งกางเกงขาสั้น สวมหมวกทรงกลมแบบที่ชาวตะวันตกนิยมสวมใส่ในยุคนั้น

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/02/2558
RESOURCE TYPE:
จิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
จิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิรองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
น่าน
IMAGE CODE:
000
SUBJECT AGE:
CATEGORY:
จิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
วัดภูมินทร์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย view map
ORIGINAL SIZE:
11.43×6.82 เมตร(ขนาดรวมทั้งฝาผนัง)
DIGITAL SIZE:
57,451×19,360 Pixels

Loading