ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (ร้านจางตระกูล)

SKU: 02_29_20140321_PH04_06 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ขบวนแห่งานอุปสมบท ของบุตรชายของร้านจางตระกูล ผ่านกลางเมือง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
21/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:

-สภาพบ้านเรือนเมืองน่านในอดีต

-หน้าที่อย่างหนึ่งของชายไทยที่นับถือศาสนาพุทธในช่วงหนึ่งของชีวิต ต้องบวชบรรพชาเป็นพระภิกษุ

COVERAGE:
ร้านจางตระกูล อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
ร้านจางตระกูล
IMAGE CODE:
02_29_20140321_PH04_06
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2505
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ร้านจางตระกูล
COVERAGE:
ร้านจางตระกูล อ.เมือง จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
4034*2583 Pixels

Loading