เสวนาเกี่ยวกับผลงานภาพถ่าย Exodus Déjà-Vu

วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00น

กิจกรรมการเสวนาโดยคุณ Patrice Vallette และคุณ Roland Neveu เกี่ยวกับผลงานภาพถ่าย โดยมี รศ. กันต์ พูนพิพัฒน์ เป็นผู้ดำเนินงาน
และในเวลา 12.00 น วันเดียวกันนั้นจะมีการเปิดฉายภาพยนตร์เรื่อง “Monsieur Lazhar” ภาพยนตร์สัญชาติแคนาดานำเสนอเรื่องราวของครูผู้เป็นผู้ลี้ภัยชาวตะวันออกกลางที่อาศัยอยู่ในประเทศแคนาดา