นิทรรศการผลงานนักศึกษา “Chiang Mai Portrait”

วันที่จัดแสดง

ตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เวลาจัดแสดง

 08.30  – 16.30 น.

สถานที่
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Loading