กิจกรรมพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายทั้งในเชิง Commercial และงานที่เป็น Personal Project

ภาพบรรยากาศกิจกรรมการบรรยายจากพี่เล็ก เกียรติศิริขจร  ณ หอภาพถ่ายล้านนา โดยพี่เล็กได้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ภาพถ่ายทั้งในเชิง Commercial และงานที่เป็น Personal Project

วันที่จัดกิจกรรม
18 พฤษภาคม 2562

เวลาจัดแสดง

13.00 – 16.00 น.

สถานที่
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200