การบันทึกภาพด้วยกล้องฟิล์มกระจก

Workshop วิธีการทำฟิล์มกระจก

วิทยากร

กลุ่มผู้สนใจกระบวนการฟิล์มกระจกเปียกในประเทศไทย โดยคุณชัยอนันต์ บุญสูงเนิน คุณอมรรัตน์ อัชฌากุลกิจ และ Mr. Nico Seppe

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น.

Loading