การนำองค์ความรู้ทางการถ่ายภาพ เพื่อต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ ในรูปแบบสื่อ

วันที่จัดอบรม
11 ,19  และ 25 สิงหาคม 2561

เวลาจัดแสดง

 08.30  – 16.30 น.

สถานที่
หอภาพถ่ายล้านนา ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200

กิจกรรมฝึกอบรม โดยการดำเนินการกำหนดแผนการจัดโครงการต่อเนื่อง จากโครงการ “การจัดการองค์ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกเเก่นักเรียน นักศึกษาในการรักษา เเละอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อกลาง” โดยนำผลลัพธ์จากองค์ความรู้จากโครงการดังกล่าว มาต่อยอดสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์สูงสุด