พิธีเปิดนิทรรศการ “จากจิตรกรรมสู่ปัจจุบัน” F(fashion) from Painting

Place:
ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 2 หอภาพถ่ายล้านนา
Event Date:
Friday, January 13, 2017 –

16:30 to 17:30

คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดนิทรรศการ “จากจิตรกรรมสู่ปัจจุบัน” พร้อมเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช “ความสุขจากรอยพระบาท” นำเสนอผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ

รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์ อาจารย์ประจำคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ หอภาพถ่ายล้านนา จัดนิทรรศการ “จากจิตรกรรมสู่ปัจจุบัน” F(fashion) from Painting ซึ่งจะจัดแสดงตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2560 และเตรียมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ความสุขจากรอยพระบาท” โดยจัดต่อเนื่องในเดือนเมษายน – พฤศจิกายน 2560 โดยทั้ง 2 นิทรรศการนี้ จะจัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอภาพถ่ายล้านนา ตั้งอยู่ด้านหลังพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ตรงข้ามพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การจัดนิทรรศการ “จากจิตรกรรมสู่ปัจจุบัน” F(fashion) from Painting เป็นการนำเสนอผลงานภาพถ่ายของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การเรียนรู้รายวิชา การถ่ายภาพแฟชั่นพื้นฐาน เพื่อนำความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคการถ่ายภาพแฟชั่นที่นักศึกษาได้รับภายใต้การเรียนรู้รายวิชา มาสร้างสรรค์ผลงาน โดยนำเสนอผ่านรูปแบบนิทรรศการภาพถ่ายที่มีแนวความคิดการสร้างสรรค์ผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดต่างๆ ในเขตภาคเหนือ เป็นการนำข้อมูลที่ศึกษาค้นคว้ามาประยุกต์ อ้างอิง ในการสร้างสรรค์ผล งานขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบัน โดยจะมีพิธีเปิดนิทรรศการ ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560

ทั้งนี้ ได้มีการเตรียมพร้อมในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “ความสุขจากรอยพระบาท” เป็นการนำเสนอผลงานภาพถ่ายของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้การเรียนรู้รายวิชาภาพถ่ายกับสภาพแวดล้อม โดยนำเสนอสภาวะปัจจุบันของชุมชน รวมไปถึงถ่ายทอดความสุขและความอิ่มเอมของคนในชุมชนที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการได้ตามวันและเวลาดังกล่าว สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 052-000393