นิทรรศการผลงานนักศึกษา “Chiang Mai Portrait”

Place : หอภาพถ่ายล้านนา

Event Date : ดำเนินการจัดแสดง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 256108:30 to 16:30

นิทรรศการหมุนเวียนแสดงผลงานภาพถ่าย จำนวนมากกว่า 65 ผลงาน ซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รายวิชา  “ศิลปะการถ่ายภาพบุคคลในสภาพแวดล้อม Environmental Portrait Photographic” นำเสนอภาพถ่ายสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ  “Chiang Mai Portrait”

Loading