ภาพถ่ายชุดเมืองเชียงตุง

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงตุง
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
คฤหาสน์หลังนี้ เป็นหอหลวงของ เจ้าฟ้าพรหมลือ ณ เชียงตุง กับเจ้าหญิงทิพวรรณ (ณ ลําปาง) ณ เชียงตุง ซึ่งหอหลวงแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองเชียงตุง เจ้าของคฤหาสน์ คือ เจ้าฟ้าพรหมลือ กับเจ้าหญิงทิพวรรณ ชายา ต้องถูก ทางการอังกฤษสงสัยว่าจะเป็นใจฝักใฝ่กับไทย เพราะมีชายาคือเจ้าหญิงทิพวรรณ เป็นไทยล้านนาและหัวแข็งไม่ ยอมอ่อนข้อให้แก่อังกฤษตลอดมา ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ทรงอิทธิพล และถูกจํากัดสิทธิจากรัฐบาลพม่าของอังกฤษใน ขณะนั้นโดยแต่งตั้งเจ้าฟ้าก๋องไต ผู้ไม่ใช่ราชบุตรมหาเทวีขึ้นเป็นเจ้าฟ้า และได้เกิดฆาตกรรมขึ้นในนครเชียงตุง ทั้งที่ เจ้าฟ้ายังพํานักอยู่ที่เมืองตองยี และถูกกักตัวอยู่เช่นเดิม ถูกนําตัวขึ้นศาล แต่ก็พ้นมลทิน แต่ก็ยังไม่ยอมให้เข้าไปอยู่ ในนครเชียงตุง
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
07/11/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่ายโบราณ
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
บ้านเจ้าเเก้วเมือง (น้อย) ณ เชียงตุง อ.เเม่สาย จังหวัดเชียงราย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงตุง
IMAGE CODE:
DC077910102020_527_CT
SUBJECT AGE:
ประมาณปลายคริสต์ศตวรรษที่ 20
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
DIGITAL SIZE:
2998 x 4642 Pixels