ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน))

SKU: 02_29_20130308_PH01_15 Category:

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
เจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองเมืองน่านองค์ที่ 64(องค์สุดท้าย)พ.ศ.2462 – 2474 อนุชาต่างมารดาของพระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดชฯ ภาพถ่ายนี้น่าจะถ่ายที่ร้านรับถ่ายภาพที่มีชื่อว่า ห้องฉายานรสิงห์ ที่กรุงเทพ
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
08/03/2556
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
ปี พ.ศ. 2461 รัฐบาลเข้ามาบริหารงานเป็นร้านถ่ายรูปหลวง ชื่อร้าน ห้องฉายานรสิงห์ ร้านนี้เลิกกิจการไปในปี พ.ศ. 2476 ห้องฉายานรสิงห์ ได้ฉายพระรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ เจ้านาย ขุนนางของไทยเอาไว้เป็นจำนวนมาก ภาพเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีคุณภาพดีเยี่ยมเทียบเท่าระดับสากล นับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ล้ำค่าของไทย
COVERAGE:
คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) อ.เมืองน่าน จ.น่าน ภาคเหนือประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
คุ้มเจ้าราชบุตร
IMAGE CODE:
02_29_20130308_PH01_15
SUBJECT AGE:
ประมาณปีพ.ศ. 2462-2474
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
เจ้าสมปราถนา ณ น่าน
COVERAGE:
คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) อ.เมืองน่าน จ.น่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
8.5” x 11”
DIGITAL SIZE:
1559*2060 Pixels