ภาพถ่ายชุดเมืองน่าน (บ้านเจ้าเฉลิมศรี ณ น่าน)

Description

Digital Data

TITLE:
น่าน
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
เจ้าขันแก้ว ณ น่าน และเจ้าอนุศักดิ์ ณ น่าน ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกหน้าปราสาทพิธีศพอดีตเจ้าอาวาสวัดหัวข่วง ณ วัดหัวข่วง อ.เมือง จ.น่าน
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
18/03/2557
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
ภาพถ่ายโบราณ
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
สำหรับพิธีศพพระผู้ใหญ่ดั่งเดิมของเมืองน่านจะนิยมใช้ปราสาทรูปแบบนี้ในพิธี ต่างจากที่เชียงใหม่จะนิยมใช้รูปแบบของนกหัสดีลิงค์แบกปราสาทที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่โตมากกว่าที่อื่นๆในล้านนา
COVERAGE:
บ้านเจ้าเฉลิมศรี ณ น่าน อ.เมืองจังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
บ้านเจ้าเฉลิมศรี ณ น่าน
IMAGE CODE:
02_29_20140318_PH06_02
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ.2506-2507
CATEGORY:
ภาพถ่าย
PROVENANCE:
เจ้าเฉลิมศรี ณ น่าน
COVERAGE:
บ้านเจ้าเฉลิมศรี ณ น่าน อ.เมืองจังหวัดน่าน ภาคเหนือ ประเทศไทย
View map
ORIGINAL SIZE:
4” x 6”
DIGITAL SIZE:
4121*2558 Pixels