ภาพเขียนจิตรกรรมบนผืนผ้า (พระบฏ) วัดเจดีย์สูง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

Description

Digital Data

TITLE:
เชียงใหม่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
เขียนรูปเมฆ พระบฏผืนนี้ช่างเขียนรูปเมฆ ซึ่งมีลักษณะเป็นภาพคล้ายตัวลูกน้ำ คือ มีหัวกลมขมวดส่วนปลายหางนั้น สะบัดพลิ้วเป็นระลอก คล้ายปลายยอดกระหนก กับอีกลักษณะคือเป็นภาพก้อนวงรี หัวขมวดกลม เข้าหากันอยู่ด้านล่าง เมฆเหล่านี้มีหลายสี เช่น สีน้ำเงิน สีม่วง สีแดง เป็นต้น ลวดลายเมฆเหล่านี้อาจนําไปเปรียบเทียบได้กับลวดลายบนเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์เหม็ง (พ.ศ. 1911 – 2187) นอกจากนี้ยังพบว่ามีในล้านนาเองได้มีการประดับด้วยลวดลายเมฆมาแล้ว เช่น ปูนปั้นประดับเจดีย์เจ็ดยอด  วัดเจ็ดยอด และที่จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโมงค์ วัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งลายเมฆที่วัดอุโมงค์นี้มีความใกล้เคียงกับเมฆที่อยู่บน ภาพพระบฏผืนนี้มาก
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
18/06/2562
RESOURCE TYPE:
ภาพถ่าย
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา ในกำกับของกรรมการอำนวยการหอภาพถ่ายล้านนา
SOURCE:
พระบฏ จิตรกรรมบนผืนผ้า
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
พระบฏ คือ ผืนผ้าที่มีรูปพระพุทธเจ้าเป็นต้น และแขวนไว้เพื่อบูชา คำว่า บฏ มาจากคำในภาษาบาลีว่า ปฏ (อ่านว่า ปะ-ตะ) แปลว่า ผ้าทอ หรือ ผืนผ้า ส่วนมากเป็นผ้าแถบยาว มีวาดภาพพระพุทธเจ้า นิยมแขวนไว้ในสถานที่จัดพิธีกรรมในพุทธศาสนา ใช้แทนที่พระพุทธรูป เพื่อเป็นที่เคารพบูชา ในล้านนาเรียกกันว่า “ตุงค่าว” หรือ ตุงค่าวธรรม ในประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น เทศน์มหาชาติ เเละตั้งธรรมหลวง เป็นต้น
COVERAGE:
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
เชียงใหม่
IMAGE CODE:
02_26_20190805_MR26-01_24
SUBJECT AGE:
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 (พ.ศ.1900 – 2100)
CATEGORY:
พระบฏ จิตรกรรมบนผืนผ้า
PROVENANCE:
ศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
COVERAGE:
ORIGINAL SIZE:
9.75 x 9.85 in.
DIGITAL SIZE:
5222 x 2500 Pixels.