วัดเวียงต้าทิศใต้

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนในงานพิธีถวายเพลิงพระศพพระเจ้าสัญชัย 

ภาพเขียนกลางภาพ เขียนภาพปราสาทพระศพพระเจ้าสัญชัย ซึ่งมีรูปแบบการเผาศพแบบชาวล้านนา ถัดไปเป็นภาพเขียนบริเวณด้านซ้าย เขียนภาพพระสงฆ์ 4 รูป ขณะประกอบพิธีถวายผ้าบังสุกุล ส่วนภาพเขียนด้านขวา เขียนภาพนางสาวดีและเจ้ารัตนะเเสงเมือง (ตอนวัยเยาว์) ยืนร่ำไห้อยู่ ในบริเวณนี้มีชุดอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่หลายชุด ประกอบด้วย ชุดอักษรบริเวณด้านซ้ายของปราสาทพระศพ อ่านได้ความว่า “ตุ๊บังสกุลพญาสัญไจย” แปลได้ความว่า “พระสงฆ์บังสุกุลพระศพพระเจ้าสัญชัย” 

ถัดมาเป็นชุดอักษรบริเวณด้านขวาของปราสาทพระศพ อ่านได้ความว่า “นางสาวดีส่งสการผัวแล” แปลได้ความว่า “นางสาวดีปลงศพสามี” และชุดอักษรบริเวณด้านบน (เหนือเด็กชาย) อ่านได้ว่า “เจ้าแสงเมืองแล” 

ในภาพนางสาวดีแต่งกายแบบสาวชาวไทยวนในล้านนา คือ นำผ้าแถบสีเรียบมาห่มเฉียงแบบสไบ หรือคล้องทิ้งชายไปด้านหลังเรียกว่า “สะหว้ายแหล้ง” หรือ “เบี่ยงบ้าย” นุ่งซิ่นตีนจกคือซิ่นต๋าที่ต่อด้วยตีนจก ที่นิยมใช้ในหญิงไทยวนของล้านนา ปล่อยผมยาว สวมกำไลทองคำ และสวมรองเท้าแตะ ส่วนเด็กชายที่ยืนอยู่ด้านข้างนางสาวดีนั้น คือเจ้ารัตนะแสงเมืองตอนทรงพระเยาว์ สวมเสื้อแขนยาวแบบเด็กชายชาวกรุงเทพ และสวมกรองศอทับบนเสื้อแขนยาว มีทับทรวงและสายสังวาลสะพายแล่ง สวมพาหุรัดที่ต้นแขนซึ่งทำมาจากทองคำ นุ่งสนับเพลาคือกางเกงขายาวประมาณครึ่งแข้งมีผ้าห้อยหน้า ไว้ผมจุก และสวมรองเท้าแตะ

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels