วัดเวียงต้าทิศใต้

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนบริเวณมุมล่าง (ด้านขวา) เขียนภาพหญิงชาวเมือง 3 คน ในตอนที่ขบวนเสด็จของเจ้ารัตนะเเสงเมืองกับนางสาวดีเสด็จผ่านเพื่อกลับพระนคร ในภาพหญิงชาวเมืองผู้หนึ่งกำลังให้นมบุตร และมีหญิงอีกคนมายืน ส่วนภาพเขียนบ้านเรือนบริเวณนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบล้านนา คือ หลังคาจั่วมุงด้วยกระเบื้องดินขอ (กระเบื้องมุงหลังคาที่ไม่นิยมเคลือบ ด้านปลายแผ่นกระเบื้องหักมุม 90 องศา เพื่อให้เกี่ยวกับไม้เวลามุง) ปลูกเรียงติดกัน ในบริเวณนี้มีชุดอักษรล้านนากำกับอยู่ ด้านล่างหน้าประตู อ่านได้ความว่า “แอ๊ะกินนม” แปลได้ว่า “หยอกล้อเล่นกับเด็กน้อยตอนดูดนมแม่” ส่วนชุดอักษรบริเวณมุมขวา (ด้านล่าง) อ่านได้ความว่า “นี้เป๋นมารดาแลเจ้า” แปลได้ว่า “นี้คือแม่ของเจ้า (เด็กน้อย)”    

หญิงชาวเมืองในภาพแต่งกายแบบหญิงไทยวยในล้านนา ประกอบด้วย หญิงชาวเมืองคนขวา (คนที่ยืนอยู่) สวมใส่เสื้อตัวยาวแขนยาวผ่าหน้า แต่ปล่อยเปิดไว้ไม่ติดกระดุม หรือผูกด้วยเชือก นุ่งนุ่งซิ่นต๋าต่อด้วยจก เกล้ามวยที่เรียกว่าทรง “ตั้งเกล้า” ไว้กลางศีรษะ ถัดมาเป็นหญิงชาวเมือง (คนที่ให้นมลูก) ใช้ผ้ามาห่มที่ไหล่ นุ่งซิ่นต๋าต่อตีนแดง เกล้ามวยที่เรียกว่าทรง “ตั้งเกล้า” ส่วนหญิงชาวเมือง (คนที่นั่งด้านซ้าย) สวมใส่เสื้อตัวยาวแขนยาวผ่าหน้า แต่ปล่อยเปิดไว้ไม่ติดกระดุม หรือผูกด้วยเชือก นุ่งซิ่นต๋าต่อด้วยตีนแดง นั่งอยู่ในท่าเกล้าผมมวยทรง “วิดว้อง” 

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading