วัดเวียงต้าทิศใต้

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนัง ทิศใต้ แถวบนช่องที่ 3 (ด้านขวา) เขียนเล่าเรื่องราวในตอนที่เจ้ารัตนะแสงเมืองหลงป่า ครั้นได้มาพบกับพระฤาษี ณ ชายป่าเเห่งหนึ่ง และได้ร่ำเรียนศาสตร์และศิลป์ในด้านต่างๆกับพระฤาษีจนสำเร็จวิชารอบด้าน ในบริเวณนี้มีอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่หลายชุด ประกอบด้วย ชุดอักษรบริเวณด้านขวา(ขวาสุด) อ่านได้ความว่า “เจ้าแสงเมืองหลงป่ามานอนหนี้แล” แปลได้ว่า “เจ้าแสงเมืองหลงป่าได้มานอนที่นี่”

ถัดมาเป็นชุดอักษรบริเวณกลางภาพ อ่านได้ความว่า “เจ้าแสงเมืองจวบใส่เจ้าระสีหนี้แล” แปลได้ความว่า “เจ้าแสงเมืองมาพบพระฤษีที่นี้”

ถัดมาเป็นชุดอักษรบริเวณด้านซ้าย (ซ้ายสุดในบริเวณเรือนของพระฤาษี) อ่านได้ความว่า “เจ้าแสงเมืองเฮียนศาสตศิลป์กับเจ้าระสีหนี้แล” แปลได้ว่า “เจ้าแสงเมืองได้ร่ำเรียนศิลปศาสตร์ด้านต่างๆจากพระฤาษี”

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading