วัดเวียงต้าทิศเหนือ

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:
ภาพเขียนหญิง แต่งกายแบบหญิงสาวในภาคกลาง 2 คนกำลังแบกขันทองเหลือง บริเวณนี้มีอักษรเขียนด้วยภาษาไทย ความว่า “นางผอก นางแจ่ม” และอีกคำเขียนด้วยดินสอซึ่งน่าจะเขียนเพิ่มในภายหลัง ว่า “นางถิน” ซึ่งถือเป็นเรื่องแปลกที่ช่างเขียนในล้านนาจะนำตัวเขียนภาษาไทยมาเขียนลงบนฝาผนังหญิงสาวในภาพทั้งสองแต่งกายแบบหญิงในกรุงเทพ คือนำผ้าแถบมาห่มเป็นแบบสไบ นุ่งโจงกระเบน ไว้ผมสั้นเรียกว่า “ผมปีก” ไว้ผมตกที่ริมริมหูทั้งสองข้างเรียกว่า “ผมทัด” ด้านหลังตัดสั้นหรือบางคนโกนทำให้ดูคล้ายผมทรงมหาดไทยของผู้ชาย และไม่สวมรองเท้า
PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels

Loading