วัดเวียงต้าทิศเหนือ

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนเหล่าเจ้าราชบุตรจากหัวเมืองต่างๆที่มาสู่ขอนางเเมนเหลา ครั้นเมื่อเจ้ารัตนะเเสงเมืองหลงเข้าไปในถ้ำ แต่ต้องผิดหวังกลับไปเนื่องจากนางแมนเหลามีจิตปฎิพัทธ์แต่เจ้ารัตนะแสงเมืองเท่านั้น ในบริเวณฝั่งซ้ายมือมีชุดอักษรล้านนาเขียนกำกับไว้ อ่านได้ความว่า “ราจ๊ะบุตรฮ้อยเอ็ดเมืองมาพองเอานางแมนเหลาบ่ได้ ลวดกลับคืนมาหนี้แล” แปลได้ว่า “เจ้าราชบุตรร้อยเอ็ดหัวเมืองมาหมายปองเอานางแมนเหลา แต่ไม่ได้ดังหวัง จึงกลับเมืองของตน” 

เหล่าเจ้าราชบุตรทรงเครื่องแบบเจ้านายฝ่ายชาย คือสวมกระบังหน้ามีกรรเจียก คือเครื่องประดับหู มีรูปเป็นกระหนกและสวมกรองศอทับบนเสื้อแขนยาว มีทับทรวงและสายสังวาลสะพายแล่ง สวมพาหุรัดที่ต้นแขน นุ่งสนับเพลาคือกางเกงขายาวประมาณครึ่งแข้ง

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels