วัดเวียงต้าทิศตะวันออก

Description

Digital Data

TITLE:
แพร่
AUTHOR:
หอภาพถ่ายล้านนา
KEYWORDS:
DESCRIPTION:

ภาพเขียนเรื่องราวในตอนที่นางสิงคีมผู้เป็นเหสีรองของท้าวพรหมทัต เข้ามาปรึกษากับปาละกะเสนาผู้เป็นบิดา เพื่อใส่ความนางจันทะเทวีผู้เป็นมเหสีเอก ต่อพระเจ้าพรหมทัต บริเวณนี้ (ด้านหน้าเรือน) ชุดอักษรล้านนาเขียนกำกับอยู่ อ่านได้ความว่า “นางสิงก๋ามาบอกหื้อป้อเมือสนส่อพญาแล” แปลได้ว่า “นางสิงกามาบอกให้พ่อไปหลอกลวงและใส่ความให้เจ้าเมืองฟัง” ถัดมาเป็นชุดอักษรบริเวณด้านในเรือน อ่านได้ความว่า “ปาละกะเสนา” 

ภาพเขียนเรือน (บ้าน) ของปาละกะเสนา น่าจะเป็นเรือนที่สร้างขึ้นแบบก่ออิฐถือปูน ไม่ยกพื้น เครื่องหลังคาเป็นไม้ มีระเบียงกว้างด้านหน้า ซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลจากกรุงเทพ

นางสิงคีแต่งกานแบบสตรีในราชสำนักในล้านนา คือ เปลือยอกมีการนำผ้าแถบสีเรียบ นำมาห่มคล้องคอห้อยชายทั้งสองไปด้านหลัง นุ่งซิ่นต๋าต่อด้วยจกคำ คือ ตีนซิ่นต่อด้วยตีนจกคำที่ทอด้วยดิ้นคำ (ทองคำ) ไว้ผมมุ่นมวยเรียกว่าเกล้าแบบ “วิดว้อง” ไว้กลางศีรษะมัดมวยด้วยสร้อยคำหรือสร้อยทอง เจาะหูใส่ “ลานหู” มีลักษณะเป็นแผ่นใบลาน แผ่นเงิน หรือทองคำ นำมาม้วนแล้วใส่เข้าไป สวมสร้อยคอและกำไลทองคำ และไม่สวมรองเท้า ส่วนปาละกะเสนาแต่งกายแบบที่น่าจะรับอิทธิพลจากกรุงเทพ คือ ใส่เสื้อคอตั้งแขนยาว ไว้ผมทรงมหาดไทย

PUBLISHER:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
OTHER CONTRIBUTORS:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์
DATE:
15/02/2021
RESOURCE TYPE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
FORMAT:
Image/jpeg
RESOURCE IDENTIFIER:
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหอภาพถ่ายล้านนา มูลนิธิ รองศาสตราจารย์ กันต์ พูนพิพัฒน์
SOURCE:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
LANGUAGE:
ไทย/อังกฤษ
RELATION:
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์)
RIGHT MANAGEMENT:
หอภาพถ่ายล้านนา โดย มูลนิธิ รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์

Physical Data

COLLECTION NAME:
แพร่
IMAGE CODE:
02_27_20210215_MR27-01_01
SUBJECT AGE:
ประมาณปี พ.ศ. 2380 – 2410
CATEGORY:
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
PROVENANCE:
หอภาพถ่ายล้านนา, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์,แปลอักษรล้านนา โดยคุณภูเดช แสนสา
COVERAGE:
วัดเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ (มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์) View map
ORIGINAL SIZE:
9.24 x 2.04 เมตร
DIGITAL SIZE:
20,585 x 5173 Pixels